KIRKELIG SEREMONI

Kirkelige Seremonier

Flertallet av begravelsesseremoniene i Norge foregår i kirker eller kapell. Den norske kirke har fastsatte særlige regler for kirkerommet. En begravelses-seremoni er en kirkelig handling på samme måte som en gudstjeneste, hvor liturgien har en bestemt form og innhold. Andre kristne trossamfunn kan leie kirken og følge sin egen liturgi.

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse har som regel følgende program:

 • Inngangsmusikk (før seremonien begynner)
 • Klokkeringing
 • Musikk og eventuell solospill/-sang
 • Åpningssalme
 • Minneord og eventuelt kransepålegg (lokale tradisjoner kan variere).
 • musikk/solosang
 • Skriftlesing
 • Evt. salme (lokale tradisjoner kan variere)
 • Prestens tale
 • Herrens bønn (Vår Far)
 • Salme

Ved begravelse er det musikk (postludium) ved organist og eventuelt solist mens kisten bæres ut. Ved graven følger skriftlesning, bønn, velsignelse, jordpåkastelse og en salmefør kisten senkes. 

Ved bisettelse er jordpåkastelsen siste del av seremonien inne i kapellet/kirken. Etter jordpåkastelsen avsluttes seremonien med en salme og deretter et postludium. Noen steder blir kisten båret ut til en ventende bårebil. Noen velger å legge blomster på graven til avdøde eller andre familiemedlemmer, men det går også an å la blomstene følge kisten.