LIVSSYNSÅPEN SEREMONI

Livssynsåpen Seremoni

For de som ønsker et alternativ til dagens kirkelige og humanistiske seremoni-ordning kan vi tilby en livssynsåpen seremoni. De pårørende står her fritt til å velge innhold på en måte som gjenspeiler den avdødes livssyn.

I en livssynsåpen seremoni er det plass for musikk og tekst som betydde noe i livet som ble levd eller som gir trøst i sorgen. Dette kan være både av religiøst og ikke-religiøst innhold. For å skape et verdig og høytidelig preg, brukes ofte rituelle og symbolske elementer slik som tale, dikt, musikk, blomster, klokkeringing og utbæring eller senkning av kisten.

I tillegg kan pårørende selv velge hvem som skal lede seremonien. Dette kan være en venn, et familiemedlem eller vi kan anbefale en egnet person.
Livssynsåpne seremonier kan kun gjennomføres i tros- og livssynsnøytrale seremonirom (f.eks. kapellet på Vår Frelsers gravlund).

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om gjennomføringen av personlig seremoni.