OM OSS - VERDIENE VÅRE

Historien vår

Haugesund begravelsesbyrå har en historie som strekker seg over 30 år tilbake i tid, da Tor Olav Klungland etablerte Begravelsesbyrået i Ferkingstadgata 2. Rundt ti år senere startet Gro og Øystein Egeland-Eriksen opp Haugesund begravelsesbyrå i Skjoldavegen 113. I 2016 kjøpte Egeland-Eriksen Begravelsesbyrået og etablerte Karmøy Gravferd samme år. Liljegruppen AS ble senere eierselskapet til alle tre byråene. Børge Thingbø overtok i 2021 Liljegruppen AS, og i begynnelsen på 2024 fikk byråene i Haugesund felles kontor i Solvangvegen 17, under navnet Haugesund Begravelsesbyrå. Karmøy Gravferd fortsetter i sine lokaler på Sævelandsvik, Vestre Karmøyveg 192.

Verdiene våre

Verdiene våre har gjennom hele vår historie vært som et kompass for oss. Familier og pårørende som har mistet en av sine nære, skal bli møtt med forståelse, varme og trygghet. Dette gjelder uansett tro, overbevisning eller hvilket samfunnslag en kommer fra.

Med vår erfaring og lokale kunnskap kan vi være med på å skape et personlig og verdig farvel – slik at pårørende kan se tilbake på begravelsen som et godt minne.

Verdiene definerer vi ved følgende ord:

  • Omtanke
  • Pålitelighet
  • Engasjement

Haugesund Begravelsesbyrå er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd. Dette gir mulighet for kursing og faglig oppdatering. Vi følger også «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk». 

Adressen vår

Haugesund Begravelsesbyrå ligger sentralt til i Solvangvegen 17. Du kan ringe til oss hele døgnet på tlf.nr 52 71 60 50 ved behov for umiddelbar hjelp eller for å gjøre en avtale for samtale. Planleggings-samtalen kan gjennomføres på kontoret vårt, eller ved at vi kommer hjem til deg om du ønsker det. 

Vi tar oppdrag over hele Haugalandet og nærliggende kommuner.

Vi er der når du trenger oss.

Børge Thingbø
Byråleder

Tlf: 995 35 780
Epost: post@bbhaugesund.no

Randi Sønderland
Gravferdskonsulent

Tlf: 928 77 312
Epost: ppost@bbhaugesund.no

Per Gunvald Haaland
Gravferdskonsulent

Tlf: 928 77 313
Epost:post@bbhaugesund.no

Ivan Underhaug
Gravferdskonsulent

Tlf: 928 77 310
Epost:post@bbhaugesund.no