PROGRAMHEFTE

Vi kan tilby et bredt spekter av formgiving av programhefter; fortrykte ark med forskjellige mot, hefte med eget (egne) bilde (r), og hefter med mer spesiell grafisk utforming.

Se eksempler under.

EGET BILDE

Startpris: kr 1 850,-
Trykk pr. ark: kr 9,-

FORTRYKT MOTIV

Startpris: kr 1 850,-
Trykk pr. ark: kr 9,-

GRAFISK UTFORMING

Startpris: kr 3.500,-
Trykk pr. ark: kr 12,-