HJELP VED DØDSFALL

Hva skjer når en av våre kjære går bort? Vi i Begravelsesbyrået hjelper deg gjennom denne vanskelige tiden.

PLANLEGG BEGRAVELSE

Her kan du planlegge begravelsen. Få info om hva du trenger, produkter og priser.

BESTILL BLOMSTER

Her kan du bestille ulike blomster og oppsatser til den aktuelle begravelsen eller direkte hjem til en pårørende.

GRAVSTEIN -20%

Ved bestilling av begravelse kan vi også tilby deg -20% på gravstein som Haugaland Gravmonumenter har i sitt sortement.

BEGRAVELSESBYRÅET I HAUGESUND

Vi er der når du trenger oss.

Begravelsesbyrået tilbyr hjelp og bistår ved begravelser og bisettelser i Haugesund enten det er kirkelige/kristne, humanistiske, livssynsåpne, muslimske eller for andre trossamfunn.

Det er vondt å miste en som står oss nær. Midt i sterke følelser og reaksjoner er det mye som må gjøres, mange som må varsles og en gravferd som skal planlegges. Vår erfaring og kunnskap kan være til god hjelp i oppgavene som venter.

Ved å lytte til familiens ønsker og å informere om praksis og muligheter ønsker vi å legge til rette for en personlig og verdig avskjed med den avdøde.

Vi anbefaler vår Planlegger hvor du kan planlegge begravelsen og samtidig kan få et prisoverslag basert på de valgene som er gjort. Ta gjerne kontakt på vår døgnåpne telefon (52 71 54 40) for å avtale tid for en samtale/konferanse hvor vi sammen kan ferdigstille bestillingen

De fleste gravferder i Haugesund foregår fra kapellet på Vår Frelsers gravlund eller i Udland kirke. Noen velger også Skåre kirke. Rossabø kirke og Vår Frelsers kirke kan benyttes til store begravelser.

Kapellet på Vår Frelsers gravlund er livssynsnøytralt og kan derfor benyttes av alle trossamfunn, i regi av Human Etisk Forbund eller til livssynsnøytrale seremonier.

Gravferds-dager i Haugesund er tirsdag til fredag, med faste klokkeslett 10.30, 12.00 og 13.30. Siste tidspunkt er normalt reservert for bisettelser. Begravelsesbyrået avklarer dette på vegne av familien.

Vi er behjelpelige med å arrangere minnemøte etter begravelsen. Vi har god kunnskap om de forskjellige lokalene som kan egne seg, og kan bistå med råd og tips og bestilling av mat og drikke.

Vi disponerer blant annet i dag egnede lokaler ved Vår Frelsers Gravlund. Her kan vi arrangere minnesamlinger fra 20 til 80 personer. Prisen for minnemøte kan variere noe i forhold til servering og hvilke lokaler som skal benyttes.

Ved bisettelse oppbevares kisten på kapellet på Vår Frelsers gravlund etter seremonien, fram til den transporteres videre til Odda for kremasjon. Kostnader til transport og kremasjon dekkes av kommunen og NAV.

Vi gir automatisk20% AVSLAG på gravmonumenter fra Haugaland Gravmonument sitt sortiment, når vi også har hatt begravelsen.

Du er velkommen til å ta kontakt.